212462837_174385841379226_2076661623124198177_n

تهیه یخچال فرشتگان آشیانه مهر

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد
تهیه یخچال برای خانواده ایتامی با داشتن 3 فرزند یتیم در این تابستان گرم

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر
212098166_366745648140428_2749515118063290565_n

تهیه جهیزیه توسط شما خوبان ؛خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

اینجا باغ دل ها شکوفاست که اینگونه عطر عشق در هوا پراکنده است.

 تهیه و اهداء جهیزیه توسط شما خوبان ؛خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر.

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر
شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر
205345875_2954059674836421_8957958227788096258_n

میلاد با سعادت امام رضا (ع) بر شما خوبان مبارک باد موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

میلاد با سعادت امام رضا (ع) بر شما خوبان مبارک باد

موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

شما هم می توانیددر شاد کردن نیازمندان سهیم باشیدکافیست با ما تماس بگیزید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر
189500527_320526319692219_2063677139689490698_n

کاش دستانم آن قدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم کمک به کودکان کار در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

کاش دستانم آن قدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم کمک به کودکان کار در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

پنجشنبه های دلتنگی در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

معلم قاصد سبز بهار دانش است روز معلم بر معلمین عزیز و نیکوکاران عزیز که خود استاد مهر و محبت و انسانیت هستند مبارک باد موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

معلم قاصد سبز بهار دانش است روز معلم بر معلمین عزیز و نیکوکاران عزیز که خود استاد مهر و محبت و انسانیت هستند مبارک باد موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

معلم قاصد سبز بهار دانش است روز معلم بر معلمین عزیز و نیکوکاران عزیز که خود استاد مهر و محبت و انسانیت هستند مبارک باد موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

حمایت از سالمندان در موسسه خیریه ومرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

حمایت از سالمندان در موسسه خیریه ومرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر در کنار سایر خدمات امداد رسان سالمندان محترم نیازمند نیز می باشد در این راستا کمک های نیکوکاران بزرگوار را به این عزیزان خواهیم رسانید برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید اشک شوق و دعای این عزیزان تقدیم به قلب مهربان شما

حمایت از سالمندان در موسسه خیریه ومرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

  در کنار سایر خدمات  امداد رسان سالمندان محترم  نیازمند نیز می باشد

در این راستا کمک های نیکوکاران بزرگوار  را به این عزیزان خواهیم  رسانید برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید

اشک شوق و دعای  این عزیزان   تقدیم به قلب مهربان شما  

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

استخدام در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

 

استخدام در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

 

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

 

توزیع مددجویی در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر با همت نیکوکاران محترم نیکوکاری از آسمان عطوفت شما می بارد و مهربانی، دست به دامان شماست. شما که شادمانی را میهمان سفره نیازمندان کردید همراهان همیشگی هنوز تعداد زیادی از هموطنان ایتام و نیازمنددر این ایام سخت منتظر یاری شما خوبان هستند نذورات ؛ صدقات ؛ نیات خیرخواهانه شما خوبان را به ایتام و نیازمندان خواهیم رسانید با ما تماس بگیرید… اجر شما با خدا

توزیع مددجویی در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر با همت نیکوکاران محترم نیکوکاری از آسمان عطوفت شما می بارد و مهربانی، دست به دامان شماست. شما که شادمانی را میهمان سفره نیازمندان کردید همراهان همیشگی هنوز تعداد زیادی از هموطنان ایتام و نیازمنددر این ایام سخت منتظر یاری شما خوبان هستند نذورات ؛ صدقات ؛ نیات خیرخواهانه شما خوبان را به ایتام و نیازمندان خواهیم رسانید با ما تماس بگیرید... اجر شما با خدا

توزیع مددجویی در موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

با همت نیکوکاران محترم

   نیکوکاری از آسمان عطوفت شما می بارد و مهربانی، دست به دامان شماست. شما که شادمانی را میهمان سفره نیازمندان کردید

همراهان همیشگی  هنوز تعداد زیادی از هموطنان ایتام و نیازمنددر این ایام سخت منتظر یاری شما خوبان هستند نذورات ؛ صدقات ؛ نیات خیرخواهانه شما خوبان را به ایتام و نیازمندان خواهیم رسانید با ما تماس بگیرید…

 اجر شما با خدا

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

این رمضان مهربانتر باشیم

نیکوکار عزیز خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است بیایید با پرداخت کمک هزینه ؛ ارائه اقلام وبسته های بهداشتی- معیشتی و000 جهت 517 خانوار ایتام و نیازمند در این ایام سخت کرونایی سفره های خالی این عزیزان را در حد توان میزبان باشیم . اجرشما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی ( پرورشگاه ) فرشتگان آشیانه مهر

نیکوکار عزیز خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است بیایید  با پرداخت کمک هزینه ؛  ارائه اقلام وبسته های بهداشتی- معیشتی و000

جهت 517 خانوار ایتام و نیازمند در این ایام سخت کرونایی سفره های خالی این عزیزان را در حد توان میزبان باشیم . اجرشما با خدا  موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی  ( پرورشگاه ) فرشتگان آشیانه مهر

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

ختم قران همراه با فرشتگان آشیانه مهر

توجه- توجه – توجه اینجا فاصله بین آسمان و زمین ناچیز است ؛ چرا که دست های دعا به عرش بلندتر است ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر قصد دارد با نیت نذر سلامتی و برطرف شدن سایه این بیماری منحوس از زندگی بشریت طرح ختم قرآن به صورت گروهی را به اجرا درآورد شما عزیزان با اختصاص تنها 30 دقیقه از وقت خود در روز می توانید روزانه یک جزء قرآن را به صورت تندخوانی تلاوت نمایید و با مشارکت شما عزیزان در پایان ماه مبارک رمضان صدها بلکه هزاران ختم قرآن را به انجام برسا نیم با ما همراه باشید و با کلیک بر روی لینک زیر از فایل صوتی تند خوانی جزء امروز استفاده نمایید و در ثواب ختم دستجمعی ختم قرآن کریم و بهره مندی از ثواب آن شریک یاشید التماس دعا به امید شفای عاجل کلیه بیماران و سلامتی شما عزیزان جهت ثبت نام در صورت تمایل لطفا یک پیام با متن ( در ختم قران همراه با فرشتگان آشیانه مهر شرکت می نمایم) را به واتساپ شماره 09171054606 ارسال نمایید موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر تحت نظارت سازمان بهزیستی استان فارس www. farsfam.ir-09171054430-07136476824

توجه- توجه – توجه

اینجا  فاصله بین آسمان و زمین ناچیز است ؛

چرا که دست های دعا به عرش بلندتر است

ضمن تبریک  فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به اطلاع  می رساند   موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر قصد  دارد   با نیت نذر سلامتی و برطرف شدن سایه این بیماری منحوس از زندگی بشریت طرح ختم قرآن به صورت گروهی  را  به اجرا  درآورد

  شما عزیزان  با اختصاص تنها 30 دقیقه  از وقت خود در  روز  می توانید روزانه یک  جزء  قرآن  را به صورت  تندخوانی  تلاوت نمایید  و با مشارکت شما عزیزان  در پایان ماه  مبارک  رمضان  صدها بلکه هزاران ختم  قرآن   را  به انجام برسا نیم

با ما  همراه باشید و با کلیک بر روی لینک زیر از  فایل صوتی  تند خوانی جزء   امروز  استفاده نمایید و  در ثواب ختم دستجمعی  ختم قرآن کریم و بهره مندی از ثواب آن شریک  یاشید

التماس  دعا به امید شفای عاجل کلیه بیماران و سلامتی  شما  عزیزان جهت  ثبت نام در صورت  تمایل   لطفا   یک پیام با متن (  در ختم قران همراه با فرشتگان آشیانه مهر  شرکت می نمایم) را به واتساپ شماره 09171054606 ارسال نمایید

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان فارس

www. farsfam.ir-09171054430-07136476824

جزء دوم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء سوم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء چهارم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء پنجم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء ششم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء هفتم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء هشتم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء نهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء دهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء یازدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء دوازدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء سیزدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء چهاردهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء پانزدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء شانزدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء هفدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء هجدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء نوزدهم همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء 20 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء21 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء22 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء23 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء 24 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء25 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء 26 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء27 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء28 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء29 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

جزء30 همراه با فرشتگان آشیانه مهر

برای پرداخت آنلاین از طریق وب سایت روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت آنلاین

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

شما هم می توانید در شاد کردن نیازمندان سهیم باشید کافیست با ما تماس بگیرید اجر شما با خدا موسسه خیریه و مرکز شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر