25 تیرماه روز بهزیستی مبارکباد

موسسه خیریه و پرورشگاه شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر-روز بهزیستی گرامی باد-webHeader

موسسه خیریه و مرکز نگهدرای شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر روز بهزیستی را به تمام افرادی که دست ضعیفی را گرفته اند تبریک عرض می نماید

عشق ورزیدن به خلق، زیباترین ترنم گفتگو با خالق است بویژه اگر توفیق خدمت به عزیزانی نصیبمان گردد که تمام دنیایشان را می توان در پر رنگین پروانه ای خلاصه کرد

موسسه خیریه و پرورشگاه شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر-روز بهزیستی مبارکباد

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

موسسه خیریه مرکز شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر