توزیع گوشت و مواد غدایی در موسسه خیریه و پرورشگاه شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

توزیع گوشت و مواد غذایی در موسه خیریه و پرورشگاه شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر-webHeader

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه و مرکر نگهداری شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر، در هفته های گذشته توزیع مدد جویی به همت نیکوکاران ارجمند موسسه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام گردید.

از همراهی شما نیکوکاران عزیز بی نهایت سپاس گزاریم

اجرشما با خدا

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

توزیع گوشت و مواد غدایی در موسسه خیریه و پرورشگاه شبانه روزی فرشتگان آشیانه مهر

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

کد اختصاصی با شماره گیری از طریق تلفن همراه

*724*8028#

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

با اسکن تصویر زیر می توانید وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید

موسسه خیریه مرکز شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر