انجام عقیقه در موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

انجام سنت حسنه عقیقه در موسسه خیریه و پرورشگاه فرشتگان آشیانه مهر
انجام عقیقه در موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

شماره کارت

6037 6919 9013 4298
0212750810005

شماره تماس

071-36476824
071-36476823
09171054430
09171054606

آدرس: شیراز، خیابان خلدبرین، روبروی پارک، پلاک 38

موسسه خیریه و مرکز نگهداری شبانه روزی ایتام فرشتگان آشیانه مهر

برچسب‌ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *