هر هفته یک نیازمند را یاری دهید

در موسسه خیریه فرشتگان آشیان مهر نیازمندان بی سرپرست و بد سرپرست که نیازهای خاص بهداشتی-درمانی- جهیزیه-تحصیل و پوشاک دارند را روی یک کاغذ نوشته و به درخت نیازمندی نصب میکنند که بحمدلله این طرح هر 15 روز یک مرتبه یک نیکوکار گرامی در حدتوانش نیاز را براورده می کند.