صندوق فرشتگان آشیانه ی مهر

کمک های خرد نقدی که از طریق صندوق های صدقات جمع آوری می گردد ضمن داشتن برکات فراوان برای موسسه ، پشتوانه بزرگی جهت پرداخت انواع کمک های موسسه به مددجویان می باشد
شما نیکوکار ارجمند می توانید ضمن اعلام آمادگی و دریافت صندوق صدقات و همچنین معرفی دوستان و آشنایان با نیات خیرخواهانه سهمی الهی در تامین نیازهای فرشتگان مهر داشته باشید .
نحوه دریافت صندوق
1- تکمیل فرم زیر
2- مراجعه حضوری به موسسه
هماهنگی با شماره تلفن ۰۹۱۷۱۰۵۴۴۳۰

فرم کمک